Kontakt oss:

Lurøy kirkelige fellesråd
Kirkekontoret

8766 LURØY

Telefontid:

Mandag og Tirsdag
kl. 10:00 - 14:00
Tlf.:  951 22 438

epost:

kirkeverge@luroy.kirken.no

sekr@luroy.kirken.no

sokneprest@luroy.kirken.no

ta.sokneprest@luroy.kirken.no

NETTBIBELEN

NETTBIBELEN

Relaterte lenker
Kveldsbønn i Lurøy Kirke Skærtorsdag 2020
Lengde: 14:23
Kveldsbønn i Lurøy kirke 1. april 2020
Lengde: 14:08
Kveldsbønn i Lurøy kirke 25. mars 2020
Lengde: 17:19
Powered by Cornerstone