Kontaktinformasjon


Lurøy kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Onøyveien 14, 8766 Lurøy - se kart
Postadresse: Onøyveien 14, 8766 Lurøy

Telefon: 75091530 (tirsdager 10-14)
Epost: kirkeverge@luroy.kirken.no