Gravplasser i Lurøy


Lurøy kirkelige fellesråd holder på å tegne opp oversiktskart for å orientere seg lettere på gravplassene, både på hjemmesiden og på gravplassene.

 

Aldersund gravplass

Aldersund gravplass er knyttet til Aldersund kirke, og ligger kort avstand fra Kystriksveien Fv17.

Les mer

 

Konsvik gravplass

Konsvik gravplass ble tatt i bruk i 1962.

Les mer

 

Lovund gravplass

Lovund fikk sin egen kirkegård i 1983.

Les mer

 

Lurøy gamle gravplass, Kirken

Lurøy gamle gravplass ligger rundt Lurøy kirke.

Les mer

 

Lurøy nye gravplass, Vinkelmyra

Lurøy nye gravplass, Vinkelmyra ligger ca. 300 m. fra Lurøy kirke.

Les mer

 

Moflag gravplass

Moflag gravplass ble tatt i bruk i 1930.

Les mer