Ansatte
Morten Aspdal Olsen Kirkeverge
Kontakt e-post: kirkeverge
Mobiltelefon: +47 951 22 438
 
Annvei Engseth Kirketjener
Kari Nedgård Sokneprest
Kontakt e-post: sokneprest
Mobiltelefon: +47 970 03 476
Arbeid: +47 75 09 15 31
 
Christopher James Eva Kantor
Mobiltelefon: +47 954 41 427
Sissel Reløy Sekretær
Kontakt e-post: sekr
Mobiltelefon: +47 915 65 523
 
Aslaug Selnes Frogner Vikar
Mobiltelefon: +47 916 63 679
 
Kim Astrup Sokneprest Træna Aldersund
Kontakt e-post: ta sokneprest
Mobiltelefon: +47 481 96 868
Dagfinn Johansen Kirketjener/ Gravgårdsarbeider
Kontakt e-post: kirketjener
Kontakt e-post: Daffy_dy
Mobiltelefon: +47 900 16 391
Powered by Cornerstone