Prest Sven Erik Forfang


Sven Erik Forfang er vikarprest i Lurøy, Aldersund og Træna fra midten av januar til midten av mars 2023.

 

Prest Sven Erik Forfang foran presteboligen på Onøy

Publisert 1. februar 2023

Sven Erik Forfang er vikarprest i Lurøy, Aldersund og Træna fra midten av januar til midten av mars 2023.

Han er opprinnelig fra Mosjøen, men bor nå på Sørlandet. Selv sier han at det er fordi han er gift med en sørlending. Forfang var rektor og direktør ved Høgskolen i Nesna i 17 år.

Hvorfor prest?

Jeg begynte å studere teologi etter gymnaset. Det var på Menighetsfakultetet. Fortsatt så på Universitetet i Oslo da jeg ville studere norsk og historie i tillegg. Jeg har valgt å studere fag som jeg likte fra gymnaset. Etter embetseksamen tok jeg pedagogisk seminar for å bli lektor. Jobbet så noen år i skolen og med undervisningsadministrasjon. Administrasjonen tok meg tidlig så det har blitt jobb både som rektor, skolesjef og rådmann. Som høgskoledirektør på Nesna møtte jeg Per Ohnstad. Han kjente jeg fra min gymnastid for han var prest i Mosjøen. Han var nå sokneprest på Nesna. Han utfordret meg til å ta praktisk-teologisk seminar og la meg ordinere. Denne utdannelsen tok jeg i Tromsø mens jeg var i full jobb. Jeg studerte bl.a. sammen med tidligere sokneprest i Lurøy, Kari Nedgård. Min første prestetjeneste var som vikarprest på Nesna for Per Ohnstad som fikk Olavsstipendet. Senere har jeg vært en slags «kirkens nødhjelp» flere steder, bl.a. Rødøy, Dønna og Herøy.

Ditt inntrykk av Lurøy?

Bare positivt. Flott prestebolig. God og varm. Trivelig hage. Svært vakker og storslått natur. Hyggelige og hjelpsomme mennesker. Jeg beundrer kommunen for at den har greid å opprettholde en desentral struktur på barnehager, skoler og sykehjem. Selvfølgelig kan det være litt utfordrende å reise rundt i kommunen, men her får en bare ta tiden til hjelp. Med mobiltelefon og laptop kan en jo gjøre mye jobb mens en er på reise.      

Hva er viktig for deg som prest?

Å møte mennesker der de er. Å lytte til dem og hjelpe dem med det jeg kan bidra med. For meg er det også viktig å formidle at Gud har skapt alle og er glad i alle. Ingen og intet kan skille oss fra Guds kjærlighet. Ingen kan rive oss ut av Guds hånd. De farer som skiller oss fra Jesus kan ikke komme utenfra. De kan bare komme fra oss selv – ved at vi forlater ham. Guds favn er alltid åpen for den som søker ham.


Prest Sven Erik Forfang i Lovund kirke

Tilbake
Del