Hvor kan vi gifte oss?


Kan vi gifte oss i den kirken vi vil?

I Den norske kirke kan dere bare gifte dere i en kirke eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

For en oversikt over kirker i Lurøy, klikk her.

Ønsker man å leie noen av de andre kirkestedene i kommunen er det private hus som må avklares med eier.

 

Tilbake
Del