Ny kirkeverge i Lurøy


Tor-Inge Løvdal er tilsatt som kirkeverge i Lurøy fra mai 2024.

Ny kirkeverge Tor-Inge Løvdal utenfor Lurøy rådhus. Foto: Christopher Eva

Tor-Inge Løvdal er tilsatt som kirkeverge i Lurøy fra mai 2024. Tor-Inge er 48 år, og er født og oppvokst på Onøy. Han er samboer med Anita Solheim, som jobber på rådhuset; de har to barn.

Tor-Inge har hatt et variert arbeidsliv: to år på Hurtigruta, fire år på NRK lisensavdelingen på Mo, og tre år i Skatteetaten. De siste 12 år har han jobbet for Teknisk etat i Lurøy kommune, noe som gir et godt utgangspunkt for stillingen som kirkeverge. Tor-Inge påpeker at han kjenner de som jobber ute på forskjellige plasser, og har god kjennskap til kommunen generelt.

Er det noe du kommer til å prioritere som kirkeverge?

Å videreutvikle samarbeidet med Lurøy kommune for å få best mulig tjenester.

Kirkevergen i Lurøy skal jobbe tett med Lurøy kirkelige fellesråd?

Absolutt, og jeg håper at vi får til et godt samarbeid med god kommunikasjon.

Har du noen tanker om kirkens rolle i Lurøy?

Et godt tilbud til barn og unge er viktig, og et bra tilbud til konfirmanter gjennom f.eks. konfirmantleir. Kirken her står sterkt; man er stolt av kirkene våre, og det er viktig at de brukes, både i sorg og glede og når lokalkultur skal feires.

Tilbake
Del