Fasteaksjonen 2024


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» gjennomføres i Lurøy 17.-21. mars.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» gjennomføres i Lurøy 17.–21. mars.

Kirkens Nødhjelp bidrar med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Menighetene i Lurøy og Aldersund har lang tradisjon for å bidra til dette arbeidet.

I fasteaksjonen samler vi inn penger som vil være et viktig tilskudd. Det blir både digital og dør til dør innsamling i år. Konfirmantene er en kjempeviktig ressurs i dette arbeidet og har ansvar for bøsseinnsamlingen, vi håper dere tar godt imot dem når de kommer hjem til dere.

Dersom dere ikke får besøk, håper vi likevel dere vil gi et bidrag via Vipps til 2426.

Tilbake
Del