Kirkevalget 2023


Nye menighetsråd i Lurøy og Aldersund sokn.

 

Kirkevalget i Lurøy – og Aldersund sokn er over for denne gang.

Gjennomføringen var vanskelig å få til, men vi kom i mål med valgfunksjonærer og opptelling.

Valgdeltakelsen var på 29 % i Aldersund sokn og 24 % i Lurøy sokn.

Vi har fått to gode menighetsråd som vil bidra til arbeidet i kirken vår.

Kirkekontorene i Lurøy, Rødøy og Træna, samt prost Olav Rune Ertzeid planlegger en opplæringsdag for menighetsrådsmedlemmer i Aldersund kirke tirsdag 24. oktober.

Aldersund menighetsråd 2023 - 2027

Faste medlemmer:

 1. Åslaug Selnes Finseth
 2. Aslaug Selnes Frogner
 3. Elin Beate Haugen
 4. Geir Bjarne Vatne
 5. June Kristin Bøe
 6. Liss Iversen

Varamedlemmer:

 1. Knut Even Sandvær
 2. Ellinor Aspdal Hansen
 3. Bente Bransvik Sørholt
 4. Øystein Ragnar Eilertsen

Lurøy menighetsråd 2023 – 2027

Faste medlemmer:

 1. Skjalg Håvard Nordås
 2. Janne Kari Henningsen
 3. Trine Sandvær
 4. Susanne Hågensen Kibsgaard
 5. Torleif Arne Olaisen
 6. Anita Huka Johannesen
 7. Kristian Sund Olufsen
 8. Siv Olsen Mathisen

Varamedlemmer:

 1. Gunn-Sonja Nordås
 2. Inger Lise Martinsen
 3. Normann Sondre Nordås
 4. Geir Steven Olsen
 5. Nils Henning Høvik

 

 

Tilbake
Del