Ny sokneprest i Lurøy


Robert Høstland skal begynne som sokneprest i Lurøy 1. august 2023. Han vigsles til prestetjeneste i Den norske kirke søndag 6. august i Lurøy kirke.

 

Sokneprest i Lurøy Robert Høstland

Søndag 6. august skal cand. theol. Robert Høstland vigsles til prestetjeneste i Den norske kirke. Vigslingen finner sted i Lurøy kirke. Robert Høstland skal begynne som sokneprest i Lurøy den 1. august.

Robert Høstland har i voksen alder tatt hele teologistudiet og er nå som 51 åring klar for å gå inn i full jobb som sokneprest.

Siden det for tiden ikke er en vigslet biskop i Sør-Hålogaland og det kun er vigslede biskoper som kan utføre denne handlingen skal biskop emerita Ann-Helen Fjeldstad Jusnes foreta vigslingen.

Robert Høstland har hatt flere vikariater på Helgeland under studietiden sin og er dermed godt kjent med både folk, geografi og kirkekulturen. Som prost tenker jeg og sier jeg høyt at Nord-Helgeland prosti er heldige som får Robert Høstland som sokneprest.

Han har et hjerte for Helgelandskysten og er en dyktig teolog og en god samarbeidspartner.

Olav Rune Ertzeid
Prost i Nord-Helgeland

 

Tilbake
Del