Dåp

Barnet ditt er et under det ikke finnes maken til - ennå bitte liten, men likevel en selvstendig person. Dette lille mennesket har du fått et helt spesielt ansvar for. I årene som kommer skal dere utforske verden sammen.

Et valg for barnet.

Som foreldre må vi ofte ta avgjørelser på vegne av barnet. Vi må velge det vi mener vil gi barnet det beste oppveksten og et godt grunnlag for å finne sin egen vei videre i livet. Når barn tas med i kirken og blir kjent med det som skjer der,blir kirken i nærmiljøet "min kirke" som barnet både kan være stolt over og glad i. Ungdom som kjenner kirken fra barneårene, vil ha rikere erfaringer å bygge på når de skal ta egne valg om tro.

Hva skjer i dåpen?

Den kristne dåp springer ut fra Jesu egne ord i dåpsbefalingen som han ga disiplene. I dåpen gjør Gud oss til sine barn. Som døpte er vi fortsatt mennesker som både kan tvile og feile. Men dåpen forteller oss at vi er elsket av Gud.

Det som skjer ved døpefonten, viser også hva dåpen innebærer. Det viktigste er:

  • Dåpsvannet innvies med bønn - dåpen er en hellig handling.
  • Barnets navn sies - barnet er en selvstendig person og enestående for Gud.
  • Et kors blir tegnet over barnet - barnet skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Kristus.
  • Vann i døpefonten - vannet "drukner" det gamle, renser og gir nytt liv.
  • Vannet øses tre ganger over barnets hode-barnet døpes til den treenige Gud: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.
  • Barnet velsignes - dåpshandlingene avsluttes med at presten lyser Guds nåde og fred for den lille videre i livet.

Forberedelser til dåpen

Kirkekontoret mottar som regel en melding om fødsel fra fødselsklinikken. Vi sender ut en invitasjon og litt informasjon om dåp og valg av fadder hvis en av foreldrene er medlem av Den Norske Kirke. Når dere har bestemt at barnet skal døpes, kontakter dere kirkekontoret for å avtale dato for dåp. Hvis dere ønsker det, kan dere ha dåp et annet sted enn der dere bor. Da kontakter dere også det lokale kirkekontoret for videre informasjon. Presten inviterer til en dåpsamtale før dåpsdagen for å gjennomgå bla det som skal skje dåpsdagen.

Faddere

Faddere er vitner om at barnet er døpt og følger barnet gjennom oppveksten med omsorg og interesse. Fadderoppgaven innebærer ingen juridiske forpliktelser.

Det skal være minimum to faddere, de må ha fylt 15 år og være medlem av Den Norske Kirke eller et annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp. Faddernes navn blir ført inn i kirkeboka sammen med andre opplysninger om barnets dåp.

 

 

 

 

Powered by Cornerstone