Lurøy kirkelige fellesråd
Geir Vatne Medlem
Maria Olaisen Medlem
Ingvild Lillian Leirset Vara for Lurøy
Hilde Einmo Vara for Aldersund
Kjell Ivar Vestå Kommunal representant
Powered by Cornerstone