Lurøy kirkelige fellesråd
Åslaug Finseth Medlem, Leder og representant for fellesrådet
Geir Vatne Medlem, Medlem og representant for fellesrådet
Skjalg Håvard Nordås Medlem, Medlem og representant til fellesrådet
Maria Olaisen Medlem, Medlem og representant til fellesrådet
Ingvild Lillian Leirset Vara for Lurøy, Medlem og vara til fellesrådet
Hilde Einmo Vara for Aldersund, Nestleder
Kjell Ivar Vestå Kommunal representant
Powered by Cornerstone