Lurøy menighets misjons-prosjekt

Lurøy menighets misjons-prosjekt

Lurøy menighetsråd har i flere år støttet økonomisk ett menighetsprosjekt som  heter " Sosial innsats i Antsirabe på Madagaskar". Dette er gjennom Det Norske Misjonsselskapet som samarbeider med Den gassisk-lutherske kirke (FLM).

Dette prosjektet hjelper et diakonalt senter som  har som mål å hjelpe arbeidsledige ungdom i alderen 15-35 år ut i lønnet arbeid. De tilbyr kurs, formidler stipend og gir interessert ungdom råd om hvordan de kan starte egen virksomhet, samt hvordan de kan komme i kontakt med mikrofinans-institusjoner.

Senteret driver også egen barnehage, hvor barn under 6 år kan være mens mødrene går på skole eller er i opplæring. Barna får tre måltider til dagen, og de får medisinsk hjelp om dette er nødvendig. Mødrene til barna får opplæring i kosthold og hygiene.

Prosjektet omfatter også matutdeling, grunnleggende lese- og skriveopplæring for barn fra slumområdene, alfabetiseringsklasser for voksne og undervisning i søm for enslige vanskeligstilte mødre.

Kilder: Informasjonshefte fra Det Norske Misjonsselskapsgivertjeneste

Powered by Cornerstone