Ny Korona bølge gjør at igjen er alle Gudstjenester og aktiviteter AVLYST!!

Ny Korona bølge gjør at igjen er alle Gudstjenester og aktiviteter AVLYST!!


I henhold til retningslinjer fra sentralt hold er alle oppsatte gudstjenester og aktiviteter i kirkelig regi avlyst t.o.m uke 47!!

Det er en uvirkelig og meget krevende tid vi er inne i,
i vårt land og i hele verden. Coronaviruset rammer på det som er det viktigste i menneskers liv, kontakten med hverandre. Vi kan bli smittet av hverandre, av det fysiske fellesskap mellom oss.

For oss som kirke er det helt spesielt at vi nå igjen ikke feirer gudstjeneste i noen av våre kirkene. Alle gudstjenester er nå avlyst i første omgang til uke 47.
Men vi tilbyr fortsatt dåp og vigsler og vi skal begrave,
naturligvis med de forutsetninger myndighetene har gitt!

Hilsen 
Lurøy Kirkelige Fellesråd
Kirkeverge, Morten Aspdal Olsen

Powered by Cornerstone