Alle Gudstjenester i Lurøy og Træna & Aldersund er avlyst!!

Alle Gudstjenester i Lurøy og Træna & Aldersund er avlyst!!

I henhold til retningslinjer fra sentralt hold er alle oppsatte gudstjenester og aktiviteter
i kirkelig regi avlyst - foreløpig frem til 26. mars.


Unntak er begravelser, dåp og vigsler.

Hilsen 
Lurøy Kirkelige Fellesråd
Kirkeverge, Morten Aspdal Olsen

Powered by Cornerstone